หมวด เครื่องฟอกอากาศ
หมวด เครื่องกำจัดความชื้น
ติดต่อสอบถาม
phone-icon 02-9930905
mail-icon FPP2499@Gmail.com

ลูกค้าบางส่วน
customer

แผ่นกรองอากาศ HEPA คือ

High-efficiency particulate absorption หรือ HEPA คือ แผ่นกรองอากาศชนิดหนึ่งที่นิยม ใช้งานกันอย่างหลากหลาย เช่น ใช้ในหน่วยงานการแพทย์ รถยนต์ เครื่องบิน และอุปกรณ์ที่ใช้งานภายในบ้านอย่าง เครื่องฟอกอากาศ แผ่นกรองที่ได้มาตรฐานต้องมีประสิทธิภาพในกรอง 99.97% ที่อนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน

แผ่นกรอง HEPA ประกอบด้วยเส้นไยไฟเบอร์กลาสขนาด 0.5 – 2.0 ไมครอน ที่จัดเรียงตัวกัน อย่างสุ่ม ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการกรองของแผ่นกรอง ได้แก่ เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใย ความหนาของแผ่นกรอง และความเร็วลมที่ผิวหน้า ช่องห่างระว่างเส้นใยแผ่นกรองควรมากกว่า 0.3 ไมครอน แผ่นกรอง HEPA ถูกออกแบบมาเพื่อเป้าหมายมลพิษขนาดเล็ก และอนุภาคขนาดเล็ก อนุภาคจะถูกกักขังอยู่ภายในเส้นใย ด้วยกลไก 3 รูปแบบ ดังนี้

หัวอย่างเส้นใยของ Hepa Filter

หัวอย่างเส้นใยของ Hepa Filter

  1. Interception อนุภาคที่อยู่ภายในกระแสอากาศจะถูกยึดติดกับเส้นใย โดยอนุภาคที่มีขนาด

เท่ากับขนาดของเส้นใยจะถูกดักจับด้วยรูปแบบนี้

  1. Impaction เป็นรูปแบบที่ดักจับอนุภาคที่มีขนาดใหญ่
  2. Diffusion เป็นกลไกที่ทำหน้าที่ดักจับอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า 0.1 ไมครอน

ความสามารถของแผ่นกรอง HEPA ในการดักจับอนุภาคขึ้นอยู่กับขนาดและความเร็วของอนุภาค กลไกจากที่กล่าวมาทำให้แผ่นกรอง HEPA สามารถดักจับอนุภาคได้ทุกขนาด ถ้าอนุภาคขนาดเท่ากับ และใหญ่กว่า 0.3 ไมครอน จะถูกดักจับด้วยกลไก Interception และ Impaction ตามลำดับ ถ้าอนุภาค มีขนาดเล็กกว่า 0.1 ไมครอนจะถูกดับจับด้วยกลไก Diffusion

มาตรฐาน DOE standard เป็นมาตรฐานที่กำหนดประสิทธิภาพของแผ่นกรอง HEPA โดยประสิทธิภาพของแผ่นกรองอย่างน้อย คือ 99.97% ของอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ความต้านทาน การไหลของอากาศอย่างน้อย (pressure drop) ประมาณ   300 Pa at its nominal flow rate.

คุณลักษณะของแผ่นกรองตามมาตรฐานยุโรป คือ EN 1822:2009 ได้แบ่งชนิดของแผ่นกรอง HEPA เป็น กลุ่ม (class) ดังนี้

HEPA class retention (total) retention (local)
E10 > 85%
E11 > 95%
E12 > 99.5%
H13 > 99.95% > 99.75%
H14 > 99.995% > 99.975%
U15 > 99.9995% > 99.9975%
U16 > 99.99995% > 99.99975%
U17 > 99.999995% > 99.9999%

จากคุณสมบัติของแผ่นกรอง HEPA ที่มีประสิทธิภาพในการดักจับอนุภาคในอากาศ จึงนิยมนำมาเป็นส่วนประกอบสำคัญของเครื่องฟอกอากาศในปัจจุบัน เครื่องฟอกอากาศ AWAC รุ่น AP250HP, AP500HP, AP290HP, AP1000HP เป็นเครื่องฟอกอากาศที่ใช้แผ่นกรองอากาศระบบ HEPA ที่มีประสิทธิภาพการกรองสูงถึง 99.9995% ของอนุภาค 0.3 ไมครอน แผ่นกรอง HEPA รับรองคุณภาพมาตรฐานยุโรป EN 1822:2009