หมวด เครื่องฟอกอากาศ
หมวด เครื่องกำจัดความชื้น
ติดต่อสอบถาม
phone-icon 02-9930905
mail-icon FPP2499@Gmail.com

LINE

ID LINE : FPP2499

ลูกค้าบางส่วน
customer

รายนามลูกค้าบางส่วน

Me

รายนามลูกค้าบางส่วนของ หจก. เฟรช โปรดักส์

 • กรมโยธาธิการและผังเมือง
 • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
 • สำนักงานประกันสังคม จ.ขอนแก่น
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริษัท สด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ติดตั้ง โรงพยาบาลรามาธิบดี,ภาคสรีรวิทยา คณะแพทยศาตร์ศิริราชพยาบาล,ภาควิชาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,โรงพยาบาลมะการักษ์,คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล,คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์,บริษัท บางกอกเชนฮอสปิทอล จำกัด(มหาชน) World Medical Center Hospital,โรงพยาบาลบ้านโพธิ์) ,ธนาคารกรุงไทย (สาขาหน้าพระลาน)
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาสิทธิ์ พาณิชย์ (ติดตั้ง โรงพยาบาลบุรีรัมย์)
 • ร้านพีดี ปริ้นเตอร์ (ติดตั้ง โรงพยาบาลบ้านฮอด)
 • บริษัท อุตสาหกรรมคอมเพลสเซอร์ไทย จำกัด
 • Energy Solution and Technology company limited (ติดตั้ง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จำกัด
 • บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) (โรงงานอาหารสำเร็จรูปแปดริ้ว)
 • บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) (อสร.หนองจอก)
 • บริษัท เวสเทิร์น สตาร์ คอนสตรัคชั่น(2000)จำกัด(ติดตั้งศาลากลาง จังหวัดกาญจนุรี)
 • บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย)จํากัด
 • บริษัท ไทยซัมมิท ออโตพาร์ท จำกัด
 • บริษัท เอส.พี.เค.คอนซัลสแตนท เซอรวิส จํากัด
 • บริษัท ยูเนี่ยนบัททึน คอรปอเรชั่น จํากัด
 • บริษัท พี เอส เค คอนโทรล จํากัด
 • ANDAKIRA GROUP CO.,LTD.
 • บริษัท เซาทชอร จํากัด
 • บริษัท โมดิค จํากัด
 • บริษัท สยาม วี.ซี.เอ็น. จํากัด
 • บริษัท เอสเอสซี ซิสเต็ม จํากัด