หมวด เครื่องฟอกอากาศ
หมวด เครื่องกำจัดความชื้น
ติดต่อสอบถาม
phone-icon 02-9930905
mail-icon FPP2499@Gmail.com

ลูกค้าบางส่วน
customer

เทคโนโลยีของแผ่นกรองอากาศ (Air Filter)

โดยทั่วไปแผ่นกรองอากาศเป็นอุปกรณ์ที่ถือได้ว่ามีความซับซ้อนทางเทคนิค ไม่ว่าจะเป็น ขั้นตอนการกรอง อนุภาค หรือก๊าซ มีเทคโนโลยีใหม่ๆ หลายอย่างที่ใช้พยายามในการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของแผ่นกรองอากาศ และช่วยลดราคาของแผ่นกรองอากาศ เช่น การลดลงของ pressure drop และการกำจัดสารปนเปื้อนทางชีวภาพในแผ่นกรอง ซึ่งแผ่นกรองอากาศของแคมฟิลเป็นแผ่นกรองอากาศที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีของแผ่นกรองการอาศอย่างต่อเนื่อง

การทดสอบแผ่นกรองอากาศ (Air Filter Testing)

ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์แผ่นกรองอากาศในตลาดมีมากมาย มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน ซึ่งผลการทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นกรองอากาศจะเป็นสิ่งที่ช่วยในการตัดสินใจเลือกใช้งานแผ่นกรองอากาศ แผ่นกรองอากาศแคมฟิลถือได้ว่ามีการควบคุมคุณภาพและการพัฒนา R&D อย่างต่อเนื่อง มีการทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นกรองอากาศภายในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนด มีอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดพร้อมใช้งาน เช่น เครื่องวัดความดัน เครื่องนับอนุภาค เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ energy data loggers และอุปกรณ์วิเคราะห์แก๊สและสารกัดกร่อน ร่วมกับความเชี่ยวชาญของวิศวกรที่จะช่วยแก้ไขและปรับปรุงระบบระบายอากาศ

แคมฟิลมีห้องปฏิบัติการทดสอบแผ่นกรองอากาศเพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนาประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับปรับคุณภาพอากาศสำหรับมนุษย์ กระบวนการ และสิ่งแวดล้อม แผ่นกรองอากาศแคมฟิลมีการทดสอบ ดังนี้

  • Leak test

การทดสอบทั้งหมดของแคมฟิลควบคุมด้วยระบบควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001-2000 เพื่อพัฒนาความสามารถของตัวอย่าง ระบบการรั่วไหล และ การวัด high particle concentrations

air-filter

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (SEM) ของ Camfil ตั้งอยู่ที่ ห้องปฏิบัติการใน Trosa เป็นตัวอย่างที่ ดีของวิธีการ ที่เรามีความ มุ่งมั่นที่ จะวิจัยและพัฒนา เครื่องมือนี้ช่วยให้เราสามารถศึกษา และระบุสารปนเปื้อน ขนาดเล็กเ 50nm ( = 0,00005mm ) ที่พบใน ตัวกรอง และตัวอย่างอากาศ กล้องจุลทรรศน์ ที่ใช้เป็นการแก้ปัญหา และความสามารถใน การควบคุมคุณภาพ สำหรับลูกค้าของเรา และ เพื่อศึกษา และประเมินผลแผ่นกรอง

air-filter-2

  • ASHRAE test duct

แคมฟิลมีการทดสอบประสิทธิภาพมาตรฐานยุโรป Eurovent & EN 779 test rigs

  • Media test rig

air-filter3