หมวด เครื่องฟอกอากาศ
หมวด เครื่องกำจัดความชื้น
ติดต่อสอบถาม
phone-icon 02-9930905
mail-icon FPP2499@Gmail.com

ลูกค้าบางส่วน
customer

ระบบการฟอกอากาศ

ระบบฟอกอากาศ คือ ระบบที่ออกแบบมาเพื่อดักจับอนุภาคที่ลอยอยู่ในอากาศ ทำให้อากาศมีความ สะอาด และบริสุทธิ์ขึ้น โดยระบบฟอกอากาศมีอยู่หลายรูปแบบซึ่งแตกต่างกันที่เส้นใยที่นำมาใช้ดักจับอนุภาค ดังนี้

ระบบที่ 1 ระบบฟอกอากาศแบบ HEPA Filters

HEPA FILTER ย่อมาจาก High Efficiency Particulate Air Filter สามารถกรองอนุภาคได้ละเอียดถึง 0.3 ไมครอน และประสิทธิภาพในการกรองสูงถึง 99.99 % ระบบกรองที่ดีแผ่นกรองควรได้รับการรับรองประสิทธิภาพในการกรองจากคุณภาพมาตรฐานยุโรป EN 1822:2009

ระบบที่ 2 ระบบฟอกอากาศแบบ ULPA Filters

ULPA FILTER ย่อมาจาก Ultra-low Particulate air Filter สามารถกรองอนุภาคได้ละเอียดถึง 0.12 ไมครอน และประสิทธิภาพในการกรองสูงถึง 99.9995% ประสิทธิภาพในการกรองของระบบฟอกอากาศแบบ HEPA Filters และ ULPA Filters ตามมาตรฐานยุโรป มีดังตาราง

Hepa-and-ulpa

HEPA Filters และ ULPA Filters ตามมาตรฐานยุโรป

ระบบที่ 3 ระบบฟอกอากาศแบบ ELECTROSTATIC FILTER

ระบบฟอกอากาศแบบ ELECTROSTATIC FILTER เป็นระบบฟอกอากาศที่เพิ่มประสิทธิภาพในฟอกอากาศด้วยการชาร์จประจุไฟฟ้าสถิตย์ถาวรให้กับเส้นใย ทำให้อนุภาคในอากาศสามารถถูกดักจับไว้บนเส้นใยได้มากขึ้น จึงทำให้ระบบฟอกอากาศแบบ ELECTROSTATIC FILTER สามารถกรองอนุภาคได้ละเอียดถึง 0.1 ไมครอน มีประสิทธิภาพการกรองสูงถึง 98 %

ระบบฟอกอากาศทั้ง 3 รูปแบบ สามารถทำงานได้ประสิทธิภาพระดับหนึ่งถ้าต้องการให้การฟอกอากาศเต็มประสิทธิภาพต้องมีการทำงานร่วมกับระบบการกรองอื่นร่วมด้วยเพื่อช่วยในการกำจัดกลิ่นควัน กลิ่นบุหรี่ เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และไอระเหยจากสารเคมี ซึ่งระบบการกรองอากาศที่ช่วยทำให้เพิ่มประสิทธิในการฟอกอากาศ เช่น ระบบกรองกลิ่นด้วยแผ่นกรองคาร์บอน และซีไอไลท์ การกำจัดกลิ่น เชื้อรา และไอระเหยสารเคมีด้วยก๊าซโอโซน และการเพิ่มประสิทธิภาพการกรองให้กับแผ่นกรองเพื่อทำให้อนุภาคยึดติดกับแผ่นกรองได้ดีขึ้นด้วยระบบ Negative Ionizer ที่ทำหน้าที่ปล่อยประจุให้กับอนุภาคที่แขวนลอยในอากาศ เป็นต้น

Electrostatic

ตัวอย่างขั้นตอนการกรองอากาศของระบบ ELECTROSTATIC FILTER

ap290hp7-hepa-system

ตัวอย่างขั้นตอนการกรองอากาศของระบบ HEPA