หมวด เครื่องฟอกอากาศ
หมวด เครื่องกำจัดความชื้น
ติดต่อสอบถาม
phone-icon 02-9930905
mail-icon FPP2499@Gmail.com

ลูกค้าบางส่วน
customer

ถ่านกัมมันต์ (Activated carbon) คืออะไร

ถ่านกัมมันต์ (Activated carbon) มีชื่อเรียกอย่างหลากหลาย เช่น activated charcoal, activated coal, หรือ carbo activates เป็นคาร์บนที่ผ่านกระบวนการที่ทำให้รูพรุนมีขนาดเล็ก และปริมาตรน้อย เพิ่มพื้นที่การดูดซับหรือการเกิดปฎิกิริยาเคมี ภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน กำลังขยาย 50,000 เท่า เห็นโครงสร้างผิวของถ่านกัมมันต์ได้ชัดเจนมากขึ้น อนุภาคต่างๆ จะซับซ้อน ความพรุนมีขนาดเล็กในช่วงไม่กี่นาโนเมตร ดังภาพ

Activated-carbon

Activated-carbon

ถ่านกัมมันต์จะทำการดูดซับสารต่างๆ ทางกายภาพจากรูพรุนที่เกิดขึ้น เนื่องจากแรงดึงดูดของโมเลกุล สารปนเปื้อนต่างๆ จึงสามารถดูดซับไว้ในรูพรุนของถ่านกัมมันต์ได้ดังภาพ ถ่านกัมมันต์ถูกนำมาใช้ในการทำให้บริสุทธิ์ก๊าซ บริสุทธิ์ทองสกัดโลหะ ทำน้ำให้บริสุทธิ์, ยา, บำบัดน้ำเสีย, กรองอากาศในหน้ากากก๊าซและหายใจกรองในการอัดอากาศ และการใช้งานอื่น ๆ อีกมากมาย หนึ่งในอุตสาหกรรมที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการใช้ถ่านกัมมันต์ในด้านการตกแต่งโลหะ ยกตัวอย่าง เช่น เทคนิคการลบสิ่งสกปรกอินทรีย์จากการแก้ปัญหาการชุบนิกเกิล เป็นต้น

ถ่านกัมมันต์เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่พบมาภายในเครื่องฟอกอากาศ ซึ่งถ่านกัมมันต์จะมีความไวต่อเคมี จะช่วยดูดซับซับฟอร์มาลดีไฮด์สารประกอบที่พบในพรม, ไม้และเบาะเฟอร์นิเจอร์ น้ำหอม สารเคมีในการทำความสะอาดต่างๆ กลิ่นควัน, กลิ่นอาหาร และกลิ่นอับชื้น ตัวอย่างของเครื่องฟอกอากาศที่มีถ่านกัมมันต์ เช่น เครื่องฟอกอากาศ AWAC รุ่น AP250HP, AP500HP, AP290HP, AP1000HP