หมวด เครื่องฟอกอากาศ
หมวด เครื่องกำจัดความชื้น
ติดต่อสอบถาม
phone-icon 02-9930905
mail-icon FPP2499@Gmail.com

ลูกค้าบางส่วน
customer

เครื่องลดความชื้นยี่ห้อ AWAC รุ่น DSF-65

Ceiling Mounted Dehumidifier For…..
Hotel, Residence, School, and Restaurant

เครื่องลดความชื้นแบบฝังฝ้ายี่ห้อ AWAC รุ่น DSF-65  มีความสามารถครอบคลุมพื้นที่  70 ตร.ม. มีระบบลดความชื้นที่ดีที่สุดในตอนนี้ และใช้พื้นที่ติดตั้งน้อยมากมาก เมื่อเปรียบเทียบกับสินค้ายี่ห้ออื่น เพราะมีความสูงเพียง 25 Cm เท่าน้ัน เราสามารถต้ังค่าความสามารถในการลดความชื้นตั้งแต่ 0-100% โดย ปรับได้ 3 แบบ ต่ำ-กลาง-สูง มีระบบเติมอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกเข้ามาใหนห้อง ทำให้ผู้อาศัยภายในห้องมีความรู้สึกสดชื่น หลังจากติดตั้งเครื่องลดความชื้นแล้วระดับของเสียงต่ำกว่า 40 dB ซึ่งถือว่าเป็นระดับ เสียงเดียวกับระบบปรับอากาศในห้องเลยทีเดียว