หมวด เครื่องฟอกอากาศ
หมวด เครื่องกำจัดความชื้น
ติดต่อสอบถาม
phone-icon 02-9930905
mail-icon FPP2499@Gmail.com

LINE

ID LINE : FPP2499

ลูกค้าบางส่วน
customer

ละอองลอย ตอนที่ 1

ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ พบว่ามลพิษ ก๊าซชนิดต่างๆ ตลอดจนละอองลอย อันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์ ล้วนแต่จะเป็นผลเสียต่อสภาพแวดล้อมของโลกทั้งสิ้น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไป ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ตลอดจนเกิดภาวะโลกร้อนเนื่องจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมีผลทำให้อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้น ทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลาย ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นเกิดน้ำท่วมในบางพื้นที่

ละอองลอย คือ อนุภาคขนาดเล็ก(ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ระหว่าง10–100 ไมโครเมตร) ที่แขวนลอยในอากาศอยู่ในสถานะของแข็งและสถานะของเหลว มีแหล่งกำเนิดมาจากแหล่งกำเนิดธรรมชาติ เช่น เกิดจากภูเขาไฟ ไฟไหม้ป่า การกระเซ็นของละอองน้ำทะเล ฝุ่น ควัน การกัดเซาะผิวหน้าดินโดยลม เป็นต้น และแหล่งกำเนิดที่มาจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล และการเผาไหม้ชีวมวล (เช่น ไม้ สิ่งปฏิกูล ใบไม้แห้ง) การไถพรวนดิน และการขุดดิน หยดน้ำและผลึกน้ำแข็งที่เกิดจากไอน้ำในบรรยากาศกลั่นตัวและแข็งตัวหรือควบแน่นเป็นเกล็ดน้ำแข็งก็อาจจัดเป็นละอองลอยเช่นกัน ดังภาพประกอบที่ 1
ละอองลอยส่วนใหญ่อยู่ในชั้นบรรยากาศล่างสุดชั้นโทรโพสเฟียร์(troposphere) แต่การระเบิดของภูเขาไฟอย่างรุนแรงสามารถผลักดันละอองลอยและแก๊สก่อละอองลอยเลยขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศที่สูงกว่าได้ (ชั้นสตราโทสเฟียร์) ละอองลอยจะคงอยู่ในชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์ (stratosphere)ได้นานหลายปี ในขณะที่ละอองลอยในชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์จะถูกกำจัดภายในเวลาไม่เกินสิบวันโดยหยาดน้ำฟ้าและปฏิสัมพันธ์กับพื้นผิวโลก

ละอองลอยสามารถจำแนกได้เป็น

1. ฝุ่น อนุภาคของแข็งที่เกิดจากการระเบิดภูเขาไฟ
2. เขม่า เป็นอนุภาคที่หลงเหลือจากการเผ่าไม้ไม่สมบูรณ์ เป็นผลที่เหลืออยู่ของปฏิกิริยาการเผาไหม้คาร์บอน
3. ไอควัน เป็นของแข็งที่เกิดจากการเผ่าไหม้ หรือท่อไอเสียรถยนต์
4. หมอก ของเหลวที่เป็นละอองน้ำอยู่ในอากาศ
5. ฝุ่นที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม

ภาพประกอบที่ 1  แสดงแหล่งกำเนิดของละอองลอย

ภาพประกอบที่ 1 แสดงแหล่งกำเนิดของละอองลอย

ที่มา : http://terra.nasa.gov/factsheet/aerosol.html.Accessed April 9,2007